Vadym Kholodenko - Tchaikovsky, Balakirev, Chaplygin, Kurbatov